atentie!

Aceasta pagina la moment nu este accesibila! Pentru mai multe detalii - contactatine!


+ (373) 6-8888-514 [email protected]
str. Melestiu 20/5 et. 4, Chisinau

Protecţia datelor cu caracter personal


Regulament  privind protecţia datelor cu caracter personal
la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale
gestionate de O.C.N ”BAN CREDIT INVEST” S.R.L
 
A. Introducere
Prezenta politică a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a
Republicii Moldova, inclusiv Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter
personal , Legea privind accesul la informaţie nr. 982 din 11.05.2000, Cerinţele faţă de asigurarea
securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale
de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010,
Regulamentului Registrului de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 ş i alte acte normative în vigoare și are drept scop
reglementarea modului de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal ale solicitantilor de
împrumut debitorilor, clienților și a angajaților O.C.N.„BAN CREDIT INVEST” S.R.L..(în
continuare – subiecți ai datelor cu caracter personal), precum și condițiile de utilizare a acestora
în cadrul O.C.N.„BAN CREDIT INVEST” S.R.L. (în continuare – O.C.N.).
O.C.N.„BAN CREDIT INVEST” S.R.L. este înregistrată în calitate de operator de date
cu caracter personal, cu numărul 0001754, la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu
Caracter Personal.
B. Colectarea informațiilor personale
Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:
Compania va procesa următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorului: numele și
prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, data nașterii, sexul, imaginea vizuală
(fotografiile și / sau videoclipurile), înregistrările de voce, date cu privire la card-ul de plată,
număr de identificare, parola Profilului de Utilizator oferită de Companie, date financiare cu
privire la conturile de credit (uri) ținute la Companie, informație cu privire la solvabilitatea
Utilizatorului (împreună numite în continuare, „Datele Personale ale Utilizatorului”)..
C. Utilizarea informațiilor dvs. personale
Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile
specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi
informațiile dvs. personale pentru:
 crearea Contului Solicitantului și folosirea Portalului, oferirea accesului serviciilor
specifice făcute accesibile de către Companie prin intermediul web site
www.bancredit.md și în conformitate cu Termenii și Condițiile de Folosire a Portalului,
precum și Contractul;
 identificare Solicitantului:
 pentru validarea numărului de telefon al Solicitantului;
 în scopul identificării Solicitantului;
 evaluarea bonității, în baza informației furnizate de Solicitant catre Împrumutat, de sine
stătător sau de persoane terțe autorizare (inclusiv Birourile Istoriilor de Credit), în
interiorul Perioadei precontractuale și implementării Contractului.
 implementarea contractului, respectiv pentru exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor
Companiei în legătură cu executarea Contractului, inclusiv monitorizarea executării
Contractului și executării silite a drepturilor Companiei împotriva Solicitantului /
Împrumutatului;
 
 statistică și raportare, respectiv pentru furnizarea tuturor rapoartelor către autoritățile
responsabile, precum și pentru crearea statisticii (istoriei de credit) a Solicitanutlui/
Împrumutatului;
D. Divulgarea informațiilor personale
Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii,
consilierii profesioniști, agenții, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în
mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.
Putem dezvălui informațiile dvs. personale oricărui membru al grupului nostru de companii
(acesta include filialele noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în
mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.
Putem divulga informațiile dvs. personale:
 în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de
informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);
 oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei
alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în
opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună
divulgarea informațiilor personale.
Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale
către terți.
E. Păstrarea informațiilor personale
Datele pe care le colectăm despre Solicitant vor fi pastrate pe servere securizate, pentru a
oferi Solicitantului cea mai bună experiență posibilă. 
Vom păstra datele dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru a îndeplini
scopurile pe care le-am avut în vedere atunci când le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii
oricăror cerințe de natură legală, contabilă sau de raportare.
F. Securitatea informațiilor dvs. personale
 Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni
pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
 Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate
(protejate prin parolă și firewall).
 Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor
fi protejate de tehnologia de criptare.
 Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit
nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
 Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru
accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția
momentului când vă conectați pe website-ul nostru).
G. Actualizarea informațiilor
Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie
să fie corectate sau actualizate.
H.Dispoziții finale
Prezentul Regulament privind protecţia datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora
în cadrul sistemelor informaționale gestionate de OCN BAN CREDIT INVEST SRL intră în
vigoare din data aprobării.